Zamknij

Pliki cookie (ciasteczka):

Pliki cookie są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej HCV jestem świadom. Przechowują one informacje o Twoich preferencjach i inne informacje pomagające nam udoskonalić naszą stronę www. Żadna z tych informacji nie będzie służyć do zidentyfikowania Ciebie. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz jak kontrolować je za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej z przewodnika po plikach cookie.

Ochrona zdrowia

W ramach obszaru tematycznego ochrona zdrowia realizowane są dwa cele:

 1. Cel I: Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie)
 2. Cel II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie), z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.

Obszar tematyczny ochrona zdrowia uzyskał wsparcie w wysokości 38 979 938 CHF.
Obszar ten charakteryzuje się podejściem programowym.

Uzyskane w ramach Celu I wsparcie w wysokości 17 048 031 CHF, pozwoli na realizację działań informacyjnych, profilaktycznych, kampanii promocyjnych oraz szkoleń ukierunkowanych na:

 • zapobieganie nadwadze i otyłości
 • poprawę zdrowia jamy ustnej u małych dzieci
 • zapobieganie zakażeniom HCV
 • przeciwdziałanie uzależnieniom od używek

Realizowane programy mają zasięg ogólnopolski. Skierowane są do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież, kobiety w ciąży, pracowników sektora ochrony zdrowia oraz użytkowników narkotyków.

W ramach Celu I realizowane są następujące programy:

 1. KIK/33 - Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców
  Instytucja Realizująca: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 2. KIK/34 - Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej
  Instytucja Realizująca: Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie
 3. KIK/35 - Zapobieganie zakażeniom HCV
  Instytucja Realizująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 4. KIK/68 - Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
  Instytucja Realizująca: Główny Inspektorat Sanitarny

 

Szczegółowy opis Celu I znajduje się w dokumencie: Opis obszaru Cel I, który znajduje się tutaj.


Uzyskane w ramach Celu II wsparcie w wysokości 21 931 907 CHF pozwoli na wspieranie domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich personelu.Programy w ramach Celu 2 realizowane są wyłącznie na obszarach koncentracji geograficznej. Mają na celu znaczne podniesienie poziomu świadczonych w nich usług ponad obowiązujące standardy. Dzięki temu polepszeniu ulegną warunki życia mieszkańców jak i warunki pracy personelu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Efektem podjętych działań będzie wzrost ilości przeprowadzanych zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz poprawa aktywności życiowej podopiecznych. Zostanie także ułatwiony dostęp do terapii zajęciowej oraz rehabilitacji medycznej. Wdrożone zostaną nowe rozwiązania w zakresie usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych lub powrotu do środowiska zamieszkania przez pensjonariuszy.

Personel placówek będzie miał szansę zdobycia nowej wiedzy i umiejętności. Każdy program składa się z trzech komponentów:

 • poprawa poziomu infrastruktury poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację
  oraz zakup niezbędnego wyposażenia
 • podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez udział w szkoleniach i wizytach studyjnych
 • podnoszenie poziomu usług pielęgniarskich poprzez umożliwienie ukończenia studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz szkoleń specjalizacyjnych, a także zakup sprzętu niezbędnego do pracy pielęgniarki/pielęgniarza.

W ramach Celu II realizowane są następujące programy:

 1. KIK/55 - Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  Instytucja Realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
 2. KIK/56 - Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy
  Instytucja Realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
 3. KIK/57 - Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych
  Instytucja Realizująca: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
 4. KIK/58 - Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem
  Instytucja Realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Szczegółowy opis Celu II znajduje się w dokumencie: Opis obszaru Cel II, który znajduje się tutaj.

Licznik odwiedzin: 12866