Zamknij

Pliki cookie (ciasteczka):

Pliki cookie są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej HCV jestem świadom. Przechowują one informacje o Twoich preferencjach i inne informacje pomagające nam udoskonalić naszą stronę www. Żadna z tych informacji nie będzie służyć do zidentyfikowania Ciebie. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz jak kontrolować je za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej z przewodnika po plikach cookie.

Konferencja Inaugurująca Projekt

Igor Radziewicz–Winnicki, prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, Elżbieta Puacz, Mariusz JanikowskiW dniu 11 października 2012 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się konferencja naukowa, inaugurująca rozpoczęcie Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”. Podczas spotkania zostały opisane nie tylko założenia do realizacji projektu na terenie Polski, ale także prelegenci przestawili problemy zakażeń w Europie, oraz mechanizmy zakażenia wirusem.
Konferencję otworzył i moderował prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).

Dr Barbara Kot-Doniec , Paulina Miśkiewicz, Marek Posobkiewicz, Igor Radziewicz–Winnicki, prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, Elżbieta Puacz, Mariusz JanikowskiW konferencji wzięły udział osoby ze świata medycyny oraz przedstawiciele najważniejszych urzędów i organizacji, zaangażowanych w kwestie walki z rozprzestrzenianiem się HCV w Polsce:

  • Pan Igor Radziewicz–Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,  
  • Pan Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny
  • Pani Paulina Miśkiewicz, Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce
  • Pani Elżbieta Puacz, Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
  • Pani Dr Barbara Kot-Doniec, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
  • Pan Mariusz Janikowski, Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej

Dominique FavreSwoją obecnością spotkanie uświetnił Pan Dominique Favre
- Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który wyraził swoje uznanie dla NIZP-PZH jako realizatora projektu oraz zapewnił o swoim wsparciu na kolejnych etapach organizacji tego ważnego przedsięwzięcia.
 

 

 

Dr hab. Agata BudkowskaPodczas I Sesji prelegenci skupili się na opisie mechanizmu zakażenia HCV, diagnostyce oraz terapii, czyli na opisie HCV od strony biologicznej. Z następującymi wykładem wystąpiła m. in.: Dr hab. Agata Budkowska z Instytutu Pasteura w Paryżu, z wykładem: HCV: mechanizm zakażenia komórki i nowe cele terapeutyczne, która przedstawiła bardzo ciekawy film pokazujący moment zakażenia komórki wirusem.
 
 Prof.dr hab.n.med. Kazimierz MadalińskiProf. dr hab. n. med. Kazimierz Madaliński z Zakładu Wirusologii NIZP-PZH (Aktualny algorytm diagnostyki HCV) pokazał na czym polega diagnoza i jak prawidłowo oszacować ilość chorych.

 Prof.dr hab.n.med.Robert FlisiakZaś prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Zakażenia HCV w Polsce – skala problemu, rozpowszechnienie, możliwości terapii) przedstawił problem HCV od strony medycznej, czyli metody i procesu leczenia oraz ilości zakażeń.
 

 

W kolejnej sesji, poświęconej zakażeniom HCV w Europie, wzięli udział eksperci z Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Federal Office of Public Health z Berna w Szwajcarii.
Dr n. med. Piotr KramarzDr n. med. Piotr Kramarz, Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (Problem zakażeń HCV w Europie) opowiedział o wynikach raportu zrealizowanego w 2010r. na temat istniejących systemów nadzoru HCV na terenie Unii Europejskiej, jednak
z powodu dużego zróżnicowania co do zgłaszania faz zakażenia, czy danych dotyczących rozpowszechnienia HCV w różnych krajach, istnieje potrzeba wprowadzenia zintegrowanego systemu w całej UE, by otrzymywać jak najbardziej rzetelne dane.
 
 

Dr Virginie Masserey SpicherZdecydowanie więcej danych jest zebranych odnośnie grup ryzyka, zwłaszcza wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków (IDU). Dr Virginie Masserey Spicher, Federal Office of Public Health, Berno: (Zapobieganie HCV w Szwajcarii), która mówiła o sposobach ograniczenia rozprzestrzeniania się HCV w Szwajcarii, podkreślając, że tylko zintegrowane działania, skierowane do wszystkich grup docelowych mogą być skuteczną bronią w walce z tym wirusem. Jak podkreśliła Dr Masserey Spicher, należy zadbać zarówno o osoby, które są w grupie ryzyka, jak i o osoby już zakażone.
 

Prof.dr hab.n.med.Andrzej ZielińskiOstatnia, III sesja była poświęcona opisowi kolejnych etapów realizacji projektu w Polsce. Swój wykład wygłosił Prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński, Zakład Epidemiologii NIZP-PZH (Zapobieganie zakażeniom HCV. Założenia Programu), wskazując, jako bardzo ważne, że projekt obejmie swymi działaniami wszystkie kluczowe grupy docelowe, a w jego ramach zostanie opisana skala problemu i w rezultacie będą podejmowane zadania, które w najbardziej efektywny sposób będą przeciwdziałać HCV.
 
Dr.n.med.Magdalena RosińskaKolejną osobą prezentującą była Dr n. med. Magdalena Rosińska, Zakład Epidemiologii NIZP-PZH (Usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie występowania HCV w populacji ogólnej oraz analiza czynników związanych z występowaniem HCV), która podkreślała, że dzięki znajomości epidemiologii, można zaplanować skuteczne działania profilaktyczne, a wcześniejsze rozpoznanie to skuteczniejsze leczenie.
 
 Mgr Janusz SierosławskiMgr Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Zmniejszenie ryzyka zakażenia HCV w populacji iniekcyjnych użytkowników narkotyków (IDU)) tłumacząc, że najważniejsze jest oszacowanie liczby osób zakażonych, opracowanie skutecznej profilaktyki dla tej grupy, zwłaszcza wypracowanie optymalnych kanałów dotarcia.
 
 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Madaliński, Zakład Wirusologii NIZP-PZH (Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV) opowiadał o badaniu kobiet w ciąży, dzięki któremu będzie można usprawnić profilaktykę wertykalnej transmisji zakażeń HCV, a tym samym profilaktykę niekorzystnych następstw klinicznych zakażeń wertykalnych u dzieci.

Mgr Irmina NikielNatomiast mgr Irmina Nikiel, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie (Jakościowa ocena ryzyka zakażenia HCV w świetle stosowanych procedur medycznych w wybranych zakładach opieki zdrowotnej) przedstawiła plan działań zwiększających bezpieczeństwo i zapobiegający zakażeniom w zakładach opieki zdrowotnej, w tym wprowadzenie kontroli
i procedur w placówkach.

 Dr n.med.Anita Gębska-KuczerowskaDr n. med. Anita Gębska-Kuczerowska, Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego NIZP-PZH (Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)) tłumaczyła, że edukacja pracowników zawodów zwiększonego ryzyka oraz zwiększanie świadomości ogółu społeczeństwa jest kluczową kwestią w poprawie efektywności zapobiegania zakażeniom HCV.

Konferencja została zakończona dyskusją osób na co dzień mających kontakt
z sytuacjami, podczas których może dojść do zakażenia HCV.

O projekcie „Zapobieganie Zakażeniom HCV”:
Projekt realizowany będzie w latach 2012 - 2016, a jego szacowane całkowite koszty kwalifikowane wynoszą 4.669.907 CHF, z czego:
1) kwota 3.969.421 CHF, stanowiąca 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych będzie dofinansowaniem strony szwajcarskiej,
2) kwota 700.486 CHF, stanowiąca 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych będzie wkładem krajowym.
Celem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), w ramach którego została podpisana umowa w sprawie realizacji Projektu, jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych na obszarze Polski a środki udostępniane w ramach SPPW umożliwiają ogólnopolską promocję zdrowego stylu życia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób zakaźnych.

Kontakt:flagi
Nina Bylicka-Karczewska
e-mail: nbylicka@pzh.gov.pl
Tel. (22) 54 21 275
Fax (22) 849 35 13
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

Licznik odwiedzin: 12797