Zamknij

Pliki cookie (ciasteczka):

Pliki cookie są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej HCV jestem świadom. Przechowują one informacje o Twoich preferencjach i inne informacje pomagające nam udoskonalić naszą stronę www. Żadna z tych informacji nie będzie służyć do zidentyfikowania Ciebie. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz jak kontrolować je za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej z przewodnika po plikach cookie.

Konferencja Prasowa

W dniu 3 września 2012 r. w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Projekt „Zapobieganie Zakażeniom HCV” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

Projekt realizowany będzie w latach 2012 - 2016, a jego szacowane całkowite koszty kwalifikowane wynoszą 4.669.907 CHF, z czego:

 1. kwota 3.969.421 CHF, stanowiąca 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych będzie dofinansowaniem strony szwajcarskiej,

 2. kwota 700.486 CHF, stanowiąca 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych będzie wkładem krajowym.

Celem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), w ramach którego została podpisana umowa w sprawie realizacji Projektu, jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych na obszarze Polski pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się regionami a słabo rozwiniętymi obszarami peryferyjnymi, określonymi jako obszary tzw. koncentracji geograficznej (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie).
Środki udostępniane w ramach SPPW umożliwiają ogólnopolską promocję zdrowego stylu życia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób zakaźnych.

Konferencje otworzył i moderował prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).
Wśród zaproszonych prelegentów byli:

 1. Simon Geissbühler – Zastępca Ambasadora Szwajcarii,

 2. Aleksandra Chmielewska – Biuro Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy,

 3. Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny,

 4. prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński – Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii, Zakład Epidemiologii NIZP-PZH,

 5. Paulina Miśkiewicz – Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Warszawie;

 6. prof. zw. dr hab. n. med., dr h.c. Piotr Książek – Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

 7. Irmina Nikiel – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie,

 8. mgr Janusz Sierosławski – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

 9. dr n. med. Magdalena Rosińska – Zakład Epidemiologii NIZP-PZH,

 10. prof. dr hab. n. med. Kazimierz Madaliński – Zakład Wirusologii NIZP-PZH,

 11. dr n. med. Anita Gębska-Kuczerowska – Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego NIZP-PZH,

 12. Michał Ilnicki – Naczelnik w Departamencie Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, Główny Inspektorat Sanitarny.

Podczas konferencji prasowej zostały przedstawione główne założenia nowego Projektu „Zapobiegania zakażeniom HCV”. Będzie to pierwszy w Polsce taki Projekt, który usystematyzuje działania w sferze prewencji zakażeń HCV, poprzez wypracowanie założeń do „Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata 2015-2020”.

Od lewej: Aleksandra Chmielewska – Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; Simon Geissbühler – Zastępca Ambasadora Szwajcarii; prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, Dyrektor NIZP-PZH; prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński – Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii; Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny, Paulina Miśkiewicz – Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Warszawie
Prezes KIDL - dr n. med. Elżbieta Puacz W konferencji uczestniczyło 59 osób. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele środowisk medycznych - Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz organizacji społecznych, fundacji (Fundacja Urszuli Jaworskiej) jak i środowisk opiniotwórczych (Pan Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania i twórca Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”) zajmujących się tematyką zdrowia. Uczestnicy konferencji zadawali prelegentom liczne pytania i wyrażali swoje oczekiwania wobec programu.

Projekt „Zapobiegania zakażeniom HCV” składa się z pięciu projektów cząstkowych, które w swoich założeniach skierowane są do różnych grup społecznych, narażonych na zakażenie. W ramach każdego projektu cząstkowego będą realizowane konkretne cele i zadania.
Kierownikiem Projektu 1 jest dr n. med. Magdalena Rosińska, Zakład Epidemiologii, NIZP-PZH. Celem Projektu 1 jest usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie występowania HCV w populacji ogólnej oraz analiza czynników związanych z występowaniem HCV .
dr n. med. Magdalena RosińskaZ badań prowadzonych pod kierunkiem dr n. med. Magdaleny Rosińskiej dowiemy się m.in.: Ile jest w Polsce zakażonych osób? Jaką drogą najczęściej dochodzi do zakażania (zabiegi upiększające, kontakt domowy)? Do badań w kierunku HCV zostaną zaproszone losowo osoby z całej Polski. Projekt 1 zakłada również konsultacje oraz dalsze badania osób, u których rozpoznano HCV oraz ich rodzin.

Jak podkreśliła dr Rosińska podczas konferencji prasowej:

 • Wcześniejsze rozpoznanie HCV to większa skuteczność leczenia.
 • Świadomość zakażenia i dróg szerzenia się wirusa to mniejsze ryzyko zakażenia kolejnych osób.
 • Znajomość epidemiologii to możliwość ukierunkowania działań profilaktycznych.

Mgr Janusz SierosławskiProjekt 2 zakłada zmniejszenie ryzyka zakażenia HCV
w populacji iniekcyjnych użytkowników narkotyków (IDU). Kierownikiem tego projektu jest mgr Janusz Sierosławski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Projekt ten składa się z następujących etapów:

 1. Oszacowanie zagrożeń poprzez:
  1. Oszacowanie liczby osób zakażonych HCV wśród przyjmujących narkotyki dożylnie;
  2. Identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących – budowa modelu ryzyka.
 2. Opracowanie modelowego programu profilaktycznego.

Celem projektu jest określenie w drodze badań (wywiadów):

 • Optymalnych kanałów informacyjnych docierania do grupy docelowej (IDU).
 • Sposobu komunikacji (język przekazu, metody argumentacji itp.).
 • Warunków zaakceptowania komunikatów profilaktycznych.
 • Opracowanie optymalnego pakietu profilaktycznego (scenariusze, materiały).

Testowanie programu profilaktycznego – oparte na badaniach eksperymentalnych.
Finalnym celem Projektu 2 jest upowszechnienie i implementacja do rutynowej praktyki wypracowanych rozwiązań profilaktycznych.

prof. dr hab. n. med. Kazimierz MadalińskiKolejny Projekt 3 to pilotażowy program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV, który będzie realizowany pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Madalińskiego, Zakład Wirusologii, NIZP-PZH.

Głównym celem projektu jest usprawnienie profilaktyki wertykalnej transmisji zakażeń HCV w Polsce oraz profilaktyki niekorzystnych następstw klinicznych u dzieci wertykalnie zakażonych tym wirusem.
Projekt będzie realizowany w województwach: mazowieckim, kujawsko–pomorskim, lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim.

 
 

 

Projekt 4 zakłada przeprowadzenie jakościowej oceny ryzyka zakażeń HCV w świetle stosowanych procedur medycznych w wybranych zakładach opieki zdrowotnej – realizowany pod kierunkiem prof. zw. dr hab. n. med., dr h. c. Piotra Książka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

prof. zw. dr hab. n. med., dr h. c. Piotr KsiążekGłówne cele Projektu 4:

 • Ustalenie procedur i zachowań związanych lub potencjalnie związanych z podwyższonym ryzykiem transmisji zakażeń HCV w placówkach służby zdrowia w warunkach polskich.
 • Unowocześnienie i modyfikacja zasad bezpieczeństwa pracy personelu medycznego.
 • Modyfikacja procedur nadzoru i kontroli przeprowadzanych przez służby sanitarne w placówkach medycznych.

Projekt swoim zakresem obejmował będzie województwo lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

Beneficjenci końcowi:

 • służby sanitarne (nie tylko kontrolują placówki służby zdrowia, ale również prowadzą szkolenia),
 • zainteresowane placówki służby zdrowia, instytucje szkolące personel medyczny w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych,
 • pacjenci korzystający z usług służby zdrowia w Polsce.

 

Dr n. med. Anita Gębska-KuczerowskaProjekt 5 to edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV) pod kierownictwem dr n. med. Anity Gębskiej–Kuczerowskiej, Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego, NIZP-PZH.

Cele projektu:

 • Poprawa efektywności zapobiegania zakażeniom oraz przeciwdziałanie szerzeniu się zakażeń w placówkach systemu ochrony zdrowia - poprzez doskonalenie wiedzy na temat epidemiologii i kliniki zakażeń oraz umiejętności prewencji zakażeń w zakresie wykonywanych procedur medycznych.
 • Poprawa efektywności prewencji zakażeń szerzących się drogą krwiopochodną, w miejscach zwiększonego ryzyka transmisji poza sektorem zdrowia tj. np. salony kosmetyczne, fryzjerskie, studia tatuażu itp.
 • Zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie zakażeń HCV oraz promowanie postawy aktywnej wobec usługodawców w zakresie zapewnienia należytych działań prewencyjnych.
 • Przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej osób zakażonych.

 

Kontakt:
Nina Bylicka-Karczewska
e-mail: nbylicka@pzh.gov.pl
Tel. (22) 54 21 275; Fax (22) 849 35 13
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
-Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

Licznik odwiedzin: 12767