Zamknij

Pliki cookie (ciasteczka):

Pliki cookie są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej HCV jestem świadom. Przechowują one informacje o Twoich preferencjach i inne informacje pomagające nam udoskonalić naszą stronę www. Żadna z tych informacji nie będzie służyć do zidentyfikowania Ciebie. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz jak kontrolować je za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej z przewodnika po plikach cookie.

Zakończenie rekrutacji i badania pacjentów w Projekcie 1 „Usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie występowania HCV w populacji ogólnej oraz analiza czynników związanych z występowaniem HCV”

2016-07-07 00:00:00

W ramach Projektu 1 do badania zapraszano losowo dobranych pacjentów POZ, którzy ukończyli 18 r.ż. oraz wyrazili świadomą zgodę na udział w badaniu. W trakcie wizyty każdy uczestnik badania uzupełniał ankietę dotyczącą czynników ryzyka zakażenia HCV oraz miał pobieraną krew do badań w kierunku HCV.
 W okresie od marca 2013r. do marca 2016r. do Projektu zaproszono 26 643 pacjentów. Odsetek odmów był relatywnie niski i wynosił ok. 15%. Najczęstszą przyczyną nie włączenia pacjenta do badania był brak zainteresowania (53,7%) oraz brak kontaktu z pacjentem (37,1%). 
Ogółem do badania włączono 22 659 pacjentów, w tym od 22 635 (99,89%) otrzymano próbkę krwi do badań w kierunku HCV. Wśród przebadanych próbek, 244 były dodatnie w teście przesiewowym wykrywającym przeciwciała anty-HCV, a w 106 potwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa (HCV-RNA). U dwóch osób uzyskano wyniki badania anty-HCV w tzw. szarej strefie. Przeważająca liczba osób, u których wykryto HCV-RNA w trakcie trwania Projektu została skierowana do opieki specjalistycznej (92%).
Rozpowszechnienie anty-HCV (+) oraz HCV-RNA (+) w populacji osób dorosłych Polski oszacowano na odpowiednio 1,11% oraz 0,52%. Występowanie zakażeń HCV było wyższe u mężczyzn niż kobiet (0,70% vs 0,35%) oraz szczególnie wysokie w grupie wieku 18-24 lata (1,02%). Do badania włączono również 240 osób z kontaktu pacjentów z dodatnimi wynikami badań w kierunku HCV. U jednej z nich wykryto zakażenie HCV. W wyniku dodatkowego przeglądu dokumentacji stwierdzono wyniki dodatnie u kolejnych 2 osób z bliskiego kontaktu (u jednej z nich wykryto obecność wirusa, u drugiej natomiast obecność wyłącznie przeciwciał anty-HCV). Osoby te włączono do badania w wyniku doboru losowego.
Analiza danych z ankiet wskazuje, że czynniki związane z wyższym rozpowszechnieniem zakażeń HCV to transfuzje krwi lub preparatów krwiopochodnych przed 1992 r., przyjmowanie narkotyków drogą dożylną lub donosową, wykonywanie tatuażu, cięcia cesarskie u kobiet oraz biopsje u mężczyzn.
Działania podejmowane w ramach Projektu przyczyniły się nie tylko wiarygodnego oszacowania częstości występowania przeciwciał anty-HCV oraz HCV-RNA w populacji ogólnej i określenia czynników ryzyka zakażenia HCV, ale również podniesienia świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie wirusowego zapalenia wątroby typu C.
Zespół Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” pragnie złożyć szczególne wyrazy podziękowania wszystkim placówkom  zaangażowanym w jego realizację za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i znakomitą organizację pracy na rzecz wczesnej diagnostyki i zwiększenia świadomości społecznej na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C.
Więcej informacji o Projekcie 1 można odnaleźć w zakładce: http://www.hcv.pzh.gov.pl/Page/projekt-1-1
Serdecznie zapraszamy!

Licznik odwiedzin: 12867