Close

Cookies:

Cookies are required to ensure that the best use of our resources HCV jestem świadom. They store information about your preferences and other information to help us improve our website. None of this information will not be used to identify you. You can find out more about cookies and how to control them using the settings in your web browser with cookies guide.

Nowe aktywności w Projekcie 1

2016-07-01 00:00:00

Większość podstawowych działań przewidzianych w Projekcie 1 została zakończona. Obecnie są podejmowane dodatkowe działania pozwalające na uzupełnienie oraz potwierdzenie niektórych wyników uzyskanych w ramach działań podstawowych. 
Poniżej przedstawiono krótki opis nowych badań realizowanych w ramach Projektu 1:

„Dalsza obserwacja pacjentów z dodatnimi wynikami badań w kierunku HCV”

Cel: poznanie dalszych losów oraz wpływu choroby na jakość życia pacjentów, u których we wstępnym badaniu  rozpoznano lub  postawiono podejrzenie zakażenia HCV oraz ocena użyteczności szybkich testów diagnostycznych w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej.
Metodyka: przeprowadzenie badania ankietowego, badania w kierunku HCV z próbki krwi (wykonywane w NIZP-PZH) oraz wykonanie szybkiego testu z przesączu z jamy ustnej u 150 pacjentów, u których poprzednio wykryto przeciwciała anty-HCV oraz 150 osób niezakażonych HCV lub wcześniej nie diagnozowanych w tym kierunku (grupa kontrolna). Działanie będzie prowadzone w JPOZ realizujących podstawowe zadania Projektu 1, w których wykryto co najmniej jedną osobę anty-HCV (+).
Efekt: usprawnienie sposobów diagnostyki zakażenia HCV oraz opracowanie optymalnego modelu opieki nad pacjentami zakażonymi HCV.

„Ocena czynników sprzyjających występowaniu zakażenia HCV oraz powikłań infekcyjnych w populacji mężczyzn poddawanych biopsji gruczołu krokowego w Polsce"

Cel: określenie ryzyka zakażenia HCV oraz czynników sprzyjających powikłaniom w wyniku przeprowadzenia biopsji gruczołu krokowego u mężczyzn z podejrzeniem nowotworu prostaty.
Metodyka: badanie w kierunku HCV oraz zakażeń bakteryjnych u 600 mężczyzn poddawanych zabiegowi biopsji gruczołu krokowego w 15 ośrodkach urologicznych.
Efekt: opracowanie rekomendacji dotyczących diagnostyki HCV w Polsce oraz stworzenie oferty edukacyjnej dla urologów w zakresie zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym oraz profilaktyki antybiotykowej.

„Badanie opinii, wiedzy i postaw wobec diagnostyki i leczenia zakażeń HCV wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce”

Cel: zebranie opinii oraz ocena wiedzy i postaw lekarzy POZ na temat diagnostyki oraz leczenia zakażeń HCV.
Metodyka: przeprowadzenie ogólnopolskiego badania metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (ang. computer-assisted telephone interview; CATI) wśród 500 lekarzy pracujących w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej na terenach miejskich oraz wiejskich.
Efekt: identyfikacja możliwości oraz barier w procesie angażowania lekarzy POZ w działania ukierunkowane na wcześniejsze wykrywanie zakażeń HCV.

Zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”!

Counter: 18021