Zamknij

Pliki cookie (ciasteczka):

Pliki cookie są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej HCV jestem świadom. Przechowują one informacje o Twoich preferencjach i inne informacje pomagające nam udoskonalić naszą stronę www. Żadna z tych informacji nie będzie służyć do zidentyfikowania Ciebie. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz jak kontrolować je za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej z przewodnika po plikach cookie.

Projekt 1 - O Projekcie

Projekt 1 jest jednym z 5 modułów realizowanych w ramach ogólnopolskiego profilaktycznego programu zdrowotnego „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt w założeniu odpowiada na wciąż aktualny problem wyjątkowo wysokiego w Polsce odsetka (nawet ponad 90%) nierozpoznanych zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (wzw C, HCV). Pomimo, iż zakażenie wirusem HCV jest bardziej powszechne w grupach szczególnego ryzyka, takich jak np. osoby przyjmujące narkotyki droga dożylną, rozpowszechnienie zakażeń tym wirusem w populacji ogólnej szacowane na 0,95% przy dużym odsetku przypadków niezdiagnozowanych uzasadnia podjęcie badań nad skuteczniejszą strategią rozpoznawania zakażeń wirusem HCV w populacji ogólnej.

Czynnikiem wpływającym na wykrywalność zakażeń wirusem HCV w Polsce jest ograniczony dostęp do badań przesiewowych w kierunku przeciwciał anty-HCV: w obecnym systemie pacjenci z reguły muszą pokryć koszty badania we własnym zakresie. W ramach realizowanego obecnie Projektu udostępniamy 20 000 takich badań dla pacjentów wybranych placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), na terenach miejskich oraz wiejskich w 10 województwach (patrz zakładka Realizatorzy).

Wdrożenie Projektu w placówkach POZ będzie promowało zaangażowanie lekarzy rodzinnych w zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym, badania profilaktyczne, a także – we współpracy ze specjalistą - w proces dalszej opieki nad chorym zakażonym wirusem HCV.

Uzyskane w Projekcie dane epidemiologiczne pozwolą potwierdzić oszacowanie liczby osób zakażonych wirusem HCV w Polsce oraz ocenić częstość występowania uznanych czynników ryzyka zakażenia i ich względne znaczenie w kontekście możliwości zapobiegania zakażeniom i strategii badań przesiewowych.

W trakcie trwania Projektu prowadzona będzie kampania informacyjna i promocyjna. W szczególności planujemy dotrzeć do osób korzystających ze świadczeń POZ, i personelu medycznego POZ (ulotki, plakaty, szkolenia). Doświadczenia i dane zebrane podczas realizacji Projektu będą podstawą do opracowania procedur i usystematyzowania wskazań do badań w kierunku zakażenia HCV na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Licznik odwiedzin: 106352